Jany János

A világ főbb jogrendszerei

A nem nyugati jogi kultúrák


A halászó-gyűjtögető társadalmak

Az emberiség történetének óriási részét vadászó-gyűjtögető létformában töltötte el az ember kialakulásától a földművelés feltalálásáig; az utóbbi tízezer esztendő eltörpül a korábbi évezredek mellett, amiket százas nagyságrendben lehet mérni. Ezzel szemben manapság a vadászó-gyűjtögető közösségek jelentik a kisebbséget, akik a civilizáció peremvidékére szorítva kénytelenek élni, amennyiben ragaszkodnak őseik létformájához. A ma élő vadászó-gyűjtögető közösségek legalább két évszázada kapcsolatban állnak a modern civilizációval, amely esetenként lényegesen módosította technikai potenciáljukat, ami egyszersmind társadalmi változásokat is indukált (pl. eszkimók esetén a lőfegyver használata). Ebből következően nem tartható az a korábbi módszertan, amely a jelen társadalmaiból igyekezett a múlt hasonló közösségeire nézve analógia segítségével tudományos megállapításokat megfogalmazni.

A világ főbb jogrendszerei

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 255 1

A jegyzet a nem nyugati jogi kultúrákkal, így a természeti népek, majd a zsidó, az iszlám, a hindu, a kínai, valamint a japán joggal ismerteti meg az Olvasót.

Hivatkozás: https://mersz.hu/jany-a-vilag-fobb-jogrendszerei//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave