Jany János

A világ főbb jogrendszerei

A nem nyugati jogi kultúrák


Történeti áttekintés

Izrael és az izraeli törzsek királyság előtti történetét a mai napig olyan homály fedi, amelyet a történész sem történeti, sem a Bibliára vonatkozó irodalomkritikai módszerekkel nem képes eloszlatni. A törzsek eredetére, letelepedésük folyamatára, egyiptomi tartózkodásukra vonatkozóan több elmélet született, ám kielégítő magyarázatot ezek sem adnak. A habiru-elmélet szerint az Egyiptomból előkerült akkád nyelvű szövegek által habiru/abirunak nevezett csoportok a héberek lennének, mivel a név feltűnően hasonlít a bibliai ibri névre. Hamarosan kiderült azonban, hogy a habiru nem etnikumra, hanem társadalmi csoportokra vonatkozik, olyanokra, akik a társadalom peremén élnek, nomádok, idegenek, zsoldosok és más, közös nevezőre nem könnyen hozható társadalmi rétegekre. Egy másik elmélet szerint a pátriárkák egy nagyobb területet felbolygató amorita vándorlási hullám részeként érkeztek meg Palesztinába, ám ezen elgondolással szemben is több kritika fogalmazódott meg. További probléma a Biblia elbeszéléseinek értelmezése és forrásként való elfogadása. A modern történészek többsége nem hajlandó a Biblia állításait kész történeti tényként kezelni, sőt egy csoportjuk szerint a Bibliát teljesen figyelmen kívül kell hagyni a történetírás során. A közvetítő irányzat szerint a Biblia elbeszéléseit alapul lehet ugyan venni, de kritikusan kell megközelíteni, és más forrásokkal kell alátámasztani ahhoz, hogy történetileg értékelhető eredményekhez jussunk.

A világ főbb jogrendszerei

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 255 1

A jegyzet a nem nyugati jogi kultúrákkal, így a természeti népek, majd a zsidó, az iszlám, a hindu, a kínai, valamint a japán joggal ismerteti meg az Olvasót.

Hivatkozás: https://mersz.hu/jany-a-vilag-fobb-jogrendszerei//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave