Jany János

A világ főbb jogrendszerei

A nem nyugati jogi kultúrák


A zsidó jog a Talmūd utáni korban

A zsidó jog Talmūd utáni történetét az alábbi korszakokra szokás hagyományosan bontani: a saboraīm (V–VI. század) kora, a ge’ōnīm kora (VII–XI. század), a rishonīm kora (XI–XV. század) és az aharonīm kora (a XV. századtól a jelenkorig). A könnyebb áttekinthetőség kedvéért azonban beiktattuk külön alfejezetként a modern kort, hogy a mai problémák is szóba kerüljenek néhány mondat erejéig.

A világ főbb jogrendszerei

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 255 1

A jegyzet a nem nyugati jogi kultúrákkal, így a természeti népek, majd a zsidó, az iszlám, a hindu, a kínai, valamint a japán joggal ismerteti meg az Olvasót.

Hivatkozás: https://mersz.hu/jany-a-vilag-fobb-jogrendszerei//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave