Jany János

A világ főbb jogrendszerei

A nem nyugati jogi kultúrák


A zsidó jog forrásai

A zsidó vallási, kulturális és jogi hagyományokat magában foglaló évezredes tradíciót két részre szokás bontani, az aggadáhra és a halakáhra. Az aggadah elsősorban morális tanításokat, kiemelkedő tanítók részben legendás életrajzát, bölcsességirodalomba tartozó mondásokat és egyéb, nem jogi tartalmú, főként rabbinikus hagyományt foglal magában. A halakah (szó szerint: járás) a normatív hagyomány összefoglaló megnevezése, ám ebbe az európai jogfogalom mellett beletartozik a rítusra, a kultuszra, a tisztaságra, az ünnepekre és más vallási kérdésekre vonatkozó szabályok összessége is. A halakah eredetileg nem volt egy, a zsidó jogot jelentő összefoglaló kategória, hanem egy adott kérdésre vonatkozó konkrét normát értettek alatta. Az évszázadok alatt azonban jelentésváltozáson ment keresztül, s így nyerte el mai értelmét.

A világ főbb jogrendszerei

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 255 1

A jegyzet a nem nyugati jogi kultúrákkal, így a természeti népek, majd a zsidó, az iszlám, a hindu, a kínai, valamint a japán joggal ismerteti meg az Olvasót.

Hivatkozás: https://mersz.hu/jany-a-vilag-fobb-jogrendszerei//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave