Jany János

A világ főbb jogrendszerei

A nem nyugati jogi kultúrák


Büntetőjog

Hasonlóan a családi joghoz, a büntetőjog is komoly változásokon ment keresztül az évszázadok alatt. A bibliai jog alapelve a kirívóan súlyos bűncselekmények esetén a talio volt, melynek értelmében emberölés büntetése halál, a testi sértések esetén pedig az okozott sérelemmel azonos mértékű és fajtájú büntetést kell kiszabni (szemet szemért, fogat fogért, kezet kézért, lábat lábért: 2 Móz 21:23.). A talmūdi jogban a talioelv alkalmazása rengeteg vitára adott okot, a végén alkalmazását meg is szüntették azon az alapon, hogy lehetetlen valóban pontosan olyan büntetést kiszabni, mint amilyen sérelmet az elkövető okozott (a legtöbbször idézett példa a félszemű ember esete volt: ha az elkövetőnek csak az egyik szemét szúrják ki, az nem ugyanolyan mértékű büntetés, mint amilyen sérelmet az eredetileg félszemű, majd megvakított ember szenvedett el; ugyanez a vitapont az ókori Hellászban is felmerült). Ezért a talio alkalmazását egyre inkább pénzbüntetéssel váltották fel.

A világ főbb jogrendszerei

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 255 1

A jegyzet a nem nyugati jogi kultúrákkal, így a természeti népek, majd a zsidó, az iszlám, a hindu, a kínai, valamint a japán joggal ismerteti meg az Olvasót.

Hivatkozás: https://mersz.hu/jany-a-vilag-fobb-jogrendszerei//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave