Jany János

A világ főbb jogrendszerei

A nem nyugati jogi kultúrák


Az iszlám jog a klasszikus korban

A tizedik századra a jogtudományban forrongó legalapvetőbb kérdések nyugvópontra kerültek. A kanonikusnak tekintett források körének és egymáshoz való viszonyának meghatározása, az irányadó iskolák körvonalazódása új helyzetet teremtett a jogtudomány további fejlődése szempontjából. Az elfogadott iskolák közötti versengés természetesen megmaradt, mint ahogy az egyes doktrínák közötti különbségek sem halványultak el. Ennek következtében lényegesen más tartalma volt a jog technikai részleteinek az iszlám világ különböző pontjain, attól függően, hogy az adott vidéken melyik iskola tanítása volt meghatározó. Ahogy az iskolák tanításainak részletei is kikristályosodtak, és ezzel párhuzamosan a tanok legitimitása is biztosításra került, az iskolák elterjedésének folyamata is befejeződött: a hanafita iskola Közel-Keleten (a kalifátus központi területe) és Indiában, a málikita iskola Észak-Nyugat- és Közép-Afrikában, a sáfícita iskola Kelet-Afrikában, Arábiában és Délkelet-Ázsiában terjedt el. A hanbalita iskolának elsősorban a muszlimok lakta terület keleti vidékein sikerült komolyabb támogatásra szert tennie.

A világ főbb jogrendszerei

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 255 1

A jegyzet a nem nyugati jogi kultúrákkal, így a természeti népek, majd a zsidó, az iszlám, a hindu, a kínai, valamint a japán joggal ismerteti meg az Olvasót.

Hivatkozás: https://mersz.hu/jany-a-vilag-fobb-jogrendszerei//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave