Jany János

A világ főbb jogrendszerei

A nem nyugati jogi kultúrák


Vagyonjogi szabályok

Mivel az iszlám jog nem ismeri a dologi, kötelmi jog fogalmát, az ebbe a témakörbe tartozó joganyagot elsősorban az egyes szerződések útján fogalmazták meg, meglehetős kazuisztikával. Alaptípusnak az adásvételt tekintették, mivel az keletkezteti a legtöbb jogot, egyben a legszimmetrikusabbnak is azt tekintették.

A világ főbb jogrendszerei

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 255 1

A jegyzet a nem nyugati jogi kultúrákkal, így a természeti népek, majd a zsidó, az iszlám, a hindu, a kínai, valamint a japán joggal ismerteti meg az Olvasót.

Hivatkozás: https://mersz.hu/jany-a-vilag-fobb-jogrendszerei//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave