Jany János

A világ főbb jogrendszerei

A nem nyugati jogi kultúrák


Büntetések

Mivel az iszlám jog nem ismeri a jogág fogalmát, büntetőjogról mint elkülönült jogágról nem beszélhetünk, ezért sokkal helyénvalóbb egyes bűncselekményekről és azok büntetéséről szót ejtenünk. Az így meghatározott „büntetőjog” nem játszik komoly szerepet a klasszikus iszlám jogban, mivel pusztán néhány tényállásra, és az azokhoz rendelt szankciókra korlátozódik. Ennek oka, hogy sharīca által felölelt cselekmények a bűncselekmények egy töredékét foglalják magukban: pusztán az isteni jog által bűncselekménynek minősített tettek tartoznak ebbe a körbe. Minden más, az isteni jogba nem tartozó bűncselekmény a taczīr, a jog által nem szabályozott, az eljáró hatóság diszkrecionális jogkörébe tartozó eljárás keretei között ítélendő meg.

A világ főbb jogrendszerei

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 255 1

A jegyzet a nem nyugati jogi kultúrákkal, így a természeti népek, majd a zsidó, az iszlám, a hindu, a kínai, valamint a japán joggal ismerteti meg az Olvasót.

Hivatkozás: https://mersz.hu/jany-a-vilag-fobb-jogrendszerei//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave