Jany János

A világ főbb jogrendszerei

A nem nyugati jogi kultúrák


Eljárási szabályok

Az iszlám jog által szabályozott eljárás rendkívül formális, melynek két következménye volt: egyfelől bizonyos garanciális elemek megjelenése, másfelől az eljárás alkalmatlansága, életidegensége, mely nemritkán ahhoz vezetett, hogy egy adott ügyben nem lehetett a megfelelő eljárást lefolytatni. Egy másik általános jellemzője az iszlám eljárásjognak, hogy nem különítették el szigorúan egymástól a polgári és a büntetőügyeket, illetve az azokra vonatkozó eljárási szabályokat. Ennek elsődleges oka, hogy a büntetőügyek is általában akkuzatórius eljárás keretében zajlottak, azaz a felperes beadványa és követelése alapján indult a büntetőügyek döntő része. A vádelvi eljárás, a büntetőügyek hivatalból történő tárgyalása a legritkább esetekben fordult elő, amikor a bíró maga szerzett tudomást egy jogellenes cselekményről.

A világ főbb jogrendszerei

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 255 1

A jegyzet a nem nyugati jogi kultúrákkal, így a természeti népek, majd a zsidó, az iszlám, a hindu, a kínai, valamint a japán joggal ismerteti meg az Olvasót.

Hivatkozás: https://mersz.hu/jany-a-vilag-fobb-jogrendszerei//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave