Jany János

A világ főbb jogrendszerei

A nem nyugati jogi kultúrák


Történeti áttekintés

India történetében minőségi változást a Krisztus előtti harmadik évezredben az Indus-völgyi civilizáció megjelenése jelentett, ezért India szűkebb értelemben vett történetét e kortól szokás számolni annak ellenére, hogy emberi jelenlétre évezredekkel korábbról is vannak bizonyítékok. Az Indus-völgyi civilizáció urbanizáltsággal, írásbeliséggel, virágzó gazdasággal, fémművességgel és kiterjedt kereskedelmi tevékenységgel jellemezhető. Az államiság városállamok szintjén jelentkezett (Harappa), s megjelent a társadalmi tagozódás is, ám erről igen keveset lehet tudni, mert a régészeti leletek kevés alapot adnak biztos következtetések levonására. Hasonlóan bizonytalan e civilizáció pusztulásának oksága; korábban a legtöbben a hódító indek bevonulásával és pusztításával hozzák összefüggésbe, mások gazdasági hanyatlást vélnek felfedezni mögötte, ma jobbára az éghajlati és a klimatikus változásokat tartják elfogadható magyarázatnak. Annyi mindenesetre bizonyos, hogy Kr. e. 1500 körül egy indo-európai nyelvet beszélő harcos nomád nép, az indek északi irányból betörtek India északi részére (főként a mai Pandzsáb területére), de nem az Indus vidékére, s ezzel kezdetét vette a védikus kor.

A világ főbb jogrendszerei

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 255 1

A jegyzet a nem nyugati jogi kultúrákkal, így a természeti népek, majd a zsidó, az iszlám, a hindu, a kínai, valamint a japán joggal ismerteti meg az Olvasót.

Hivatkozás: https://mersz.hu/jany-a-vilag-fobb-jogrendszerei//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave