Jany János

A világ főbb jogrendszerei

A nem nyugati jogi kultúrák


Tudománytörténet

A címben szereplő népek és kultúrák számtalan megnevezésével találkozhat a gyanútlan olvasó, aki nem is sejti, milyen terminológiai zűrzavar veszi körül e népeket a jogi és antropológiai szakirodalomban. A terminológiai ellentmondások pedig a nyugati tudományosságban megfigyelhető különböző világképekre és módszertani sajátosságokra vezethetők vissza. A XIX. század végén és a XX. század elején e népekre úgy reflektáltak, mint a „vadak”, a „primitívek”, s e kategóriák tudományos művek terminológiájában éppúgy szerepeltek, mint szakcikkek vagy szakkönyvek címeiben (savage society, primitive law, law of primitive man stb.). Az eurocentrikus világkép feladása után e terminusok nem voltak tovább tarthatóak, ugyanakkor nem jelent meg egy mindenki által elfogadott terminus ezek helyére. Az angolszász irodalomban a „folk law” terminus bevezetését javasolták a ’70-es évektől, ám ez nem élvez osztatlan elismerést mind a mai napig. Patrick Glenn legújabb munkája a chthonikus jog fogalma mellett érvel a görög kthonos: föld szó alapján, mivel e népek közül sokan önmagukat a Föld gyermekeiként határozzák meg, ám e definíciós kísérlet elszigetelt maradt.

A világ főbb jogrendszerei

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 255 1

A jegyzet a nem nyugati jogi kultúrákkal, így a természeti népek, majd a zsidó, az iszlám, a hindu, a kínai, valamint a japán joggal ismerteti meg az Olvasót.

Hivatkozás: https://mersz.hu/jany-a-vilag-fobb-jogrendszerei//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave