Jany János

A világ főbb jogrendszerei

A nem nyugati jogi kultúrák


Házassági és öröklési jog

A házasságot a hindu felfogás a második életszakasz alapvető feladatának tartja, ezért mind a férfiak, mind a nők irányába erkölcsi és vallási kötelességnek írja elő. A nők férjhez adásának társadalmi és erkölcsi parancsa vezetett el a gyermekházasságokhoz, melyre hamarosan részletesen is visszatérünk. A hindu jog és társadalom a nőkkel szemben teljesen bizalmatlan, ezért a nők örökös gyámságának elvét követi, azaz a nőknek mindig egy férfi rokon hatalma alatt kellett állniuk. A házasságot a növénytermesztés analógiájára határozták meg: a nő jelenti a földet, a férfi az elvetett magot. Mivel minden növény sajátos tulajdonságát a mag határozza meg és nem a föld, amelybe ültették, a házasságban is a férfi helyzete privilegizált mind a jog, mind a társadalmi felfogás tekintetében. A nőt jelképező föld azonban a férfi tulajdonában van, ezért a vitás esetekben a „tulajdonjog” számít: ha idegen mag kerül a földbe, annak gyümölcse a föld tulajdonosáé és nem azé, aki a magot elvetette.

A világ főbb jogrendszerei

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 255 1

A jegyzet a nem nyugati jogi kultúrákkal, így a természeti népek, majd a zsidó, az iszlám, a hindu, a kínai, valamint a japán joggal ismerteti meg az Olvasót.

Hivatkozás: https://mersz.hu/jany-a-vilag-fobb-jogrendszerei//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave