Jany János

A világ főbb jogrendszerei

A nem nyugati jogi kultúrák


A bűnök és a büntetések

A bűnök és a hozzájuk kapcsolódó büntetések a hindu jogban elválaszthatatlanul összefonódtak a dharma-koncepcióval. A cselekmények között meg kell különböztetni a bűnöket és a bűncselekményeket, de meg kell jegyezni, hogy e két kategória között nincs éles határvonal. Ennek ellenére e distinkciónak mind a besorolás, mind a szankció tekintetében jelentősége van.

A világ főbb jogrendszerei

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 255 1

A jegyzet a nem nyugati jogi kultúrákkal, így a természeti népek, majd a zsidó, az iszlám, a hindu, a kínai, valamint a japán joggal ismerteti meg az Olvasót.

Hivatkozás: https://mersz.hu/jany-a-vilag-fobb-jogrendszerei//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave