Jany János

A világ főbb jogrendszerei

A nem nyugati jogi kultúrák


Az eljárásjog vázlata

A hindu jogban nem tettek éles fogalmi különbséget a polgári és a büntetőeljárás között, mégis a gyakorlatban ez a megkülönböztetés létezett. Míg a büntetőügyekben a király kizárólagos büntetőjogi hatalma domborodik ki, addig a polgári ügyekben más szervek is eljárhattak.

A világ főbb jogrendszerei

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 255 1

A jegyzet a nem nyugati jogi kultúrákkal, így a természeti népek, majd a zsidó, az iszlám, a hindu, a kínai, valamint a japán joggal ismerteti meg az Olvasót.

Hivatkozás: https://mersz.hu/jany-a-vilag-fobb-jogrendszerei//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave