Jany János

A világ főbb jogrendszerei

A nem nyugati jogi kultúrák


A modern India

Amikor a brit Kelet-Indiai Társaság a delhi szultántól dīwāni jogot kapott, s ezzel az állami főhatalom jelentős részét maga gyakorolta az általa uralt területeken, az igazságszolgáltatás az egyik legmegoldatlanabb problémává vált. Mivel Indiában rengeteg nép és vallás követője élt és él együtt, képtelenség egyetlen jogrendszer dominanciájában gondolkodni. Ezért Warren Hastings kormányzó híres, 1772-ben bejelentett reformjaiban minden vallási közösségnek biztosította saját jogát a családi jog, az öröklési jog és egyéb magánjogi kérdések tekintetében, egyben bírósági reformot is végrehajtott. Ezzel megszüntette a qādīk kizárólagos hatáskörét, helyüket pedig angol bírók foglalták el. Warren Hastings ezzel lefektette a későbbi angol-indiai jog alapjait.

A világ főbb jogrendszerei

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 255 1

A jegyzet a nem nyugati jogi kultúrákkal, így a természeti népek, majd a zsidó, az iszlám, a hindu, a kínai, valamint a japán joggal ismerteti meg az Olvasót.

Hivatkozás: https://mersz.hu/jany-a-vilag-fobb-jogrendszerei//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave