Jany János

A világ főbb jogrendszerei

A nem nyugati jogi kultúrák


A kínai jogi gondolkodás

Tulajdonképpen olyan, hogy a kínai jogi gondolkodás, nem létezik. A kínai gondolkodókat már a korai ókorban élénken foglalkoztatta a társadalom, az állam és a szokások problematikája, ezért az ezekről a kérdésekről való gondolkodás már a kínai civilizáció hajnalán megjelent, ám ezek egységes rendszerré nem álltak össze. Ebből adódóan különböző irányzatok, s azokon belül különböző áramlatok jelentek meg, ezek az évezredek során változtak, alakultak, s az egymásra gyakorolt hatások révén keveredtek is. Az pedig az adott állam felfogásától, általános politikai irányától függött, hogy a versengő felfogások közül melyikre támaszkodott, illetve mely nézeteket vetett el. Általánosságban elmondható, hogy a különböző államok inkább a konfuciánus felfogást részesítették előnyben, de voltak olyan államok is, amelyek inkább a legizmus tanaira támaszkodtak (pl. Qin).

A világ főbb jogrendszerei

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 255 1

A jegyzet a nem nyugati jogi kultúrákkal, így a természeti népek, majd a zsidó, az iszlám, a hindu, a kínai, valamint a japán joggal ismerteti meg az Olvasót.

Hivatkozás: https://mersz.hu/jany-a-vilag-fobb-jogrendszerei//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave