Jany János

A világ főbb jogrendszerei

A nem nyugati jogi kultúrák


A konfucianizmus

Az irányzat megalapítója, Konfuciusz (Kong Qiu; Kong fuzi, azaz Kong mester, utóbbit latinosították a Kínába érkező jezsuiták a XVII. században) életéről hitelt érdemlően alig lehet valamit tudni. Annyi bizonyos, hogy e szegény családból származó tudós a Kr. előtti hatodik és ötödik század fordulóján élt, s élete során több kisebb állam szolgálatában is állt hivatalnokként vagy miniszterként, ám ennek során nem üldözte a szerencse. Végül élete vége felé kezdett tanítani, s ennek során több tanítvány is mellé szegődött. Ő maga egyetlen írott munkát sem hagyott maga után, tanítása csak későbbi követői reflexióiból rekonstruálható, de mivel élete és tanítása hamarosan idealizálódott a tanítványok körében, a történeti valóság ritkán állapítható meg. A neki tulajdonított Lunyu (Beszélgetések és mondások) is csak későbbi generációk kompilációja.

A világ főbb jogrendszerei

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 255 1

A jegyzet a nem nyugati jogi kultúrákkal, így a természeti népek, majd a zsidó, az iszlám, a hindu, a kínai, valamint a japán joggal ismerteti meg az Olvasót.

Hivatkozás: https://mersz.hu/jany-a-vilag-fobb-jogrendszerei//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave