Jany János

A világ főbb jogrendszerei

A nem nyugati jogi kultúrák


A legizmus (fajia)

A legizmus a konfucianizmus kritikájaként fogalmazódott meg, mivel szinte mindent tagad abból, amit a konfucianizmus fontosnak vagy értékesnek tart. Míg a konfucianizmus az eszményi, erényes társadalmat kívánja megvalósítani az erényes uralkodóval, addig a legizmus a hatékony állam megteremtésén fáradozik. Mivel szerintük a jog a legfontosabb eszköz az állam irányításában, a jogot tették gondolkodásuk középpontjába, innen elnevezésük (fajia, a fa, törvény szóból). Ez az elnevezés azonban későbbi, a Han-korból származik, mivel kialakulásakor ezen irányzatnak sem neve, sem közös doktrínája, sem alapító mestere nem volt. Valójában különböző időben és helyeken élt és tanító gondolkodók hasonló elméleteinek későbbi összefoglalása ez a név, innen van az, hogy a különböző legisták másképp viszonyulnak az egyes kérdésekhez, az „iskola” tehát nem volt monolitikus egész.

A világ főbb jogrendszerei

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 255 1

A jegyzet a nem nyugati jogi kultúrákkal, így a természeti népek, majd a zsidó, az iszlám, a hindu, a kínai, valamint a japán joggal ismerteti meg az Olvasót.

Hivatkozás: https://mersz.hu/jany-a-vilag-fobb-jogrendszerei//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave