Jany János

A világ főbb jogrendszerei

A nem nyugati jogi kultúrák


A családi jog

A hagyományos kínai családmodell patriarchális (azaz egyben patrilineáris és patrilokális is), a nőági rokonság kevéssé számít bele a rokonsági rendszerbe (de nincs teljesen kizárva). Az apai ági rokonság neve tsu, melyen belül a rokonsági fokot a gyászrendszerrel lehet meghatározni: minél közelebbi rokonról van szó, annál hosszabb ideig kell halála esetén gyászolni. A tsu tagjaira vonatkozik az ún. öt gyászrend, mely a rokonsági fok alapján határozza meg a gyász idejét, ami lehet 3 év, 1 év, 9 hónap, 5 hónap és 3 hónap.

A világ főbb jogrendszerei

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 255 1

A jegyzet a nem nyugati jogi kultúrákkal, így a természeti népek, majd a zsidó, az iszlám, a hindu, a kínai, valamint a japán joggal ismerteti meg az Olvasót.

Hivatkozás: https://mersz.hu/jany-a-vilag-fobb-jogrendszerei//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave