Jany János

A világ főbb jogrendszerei

A nem nyugati jogi kultúrák


A japán jog a kezdetektől a Tokugawa-korig

A japán szigetek első lakói kb. 20 000 esztendővel ezelőtt érkeztek új lakhelyükre Ázsia szárazföldi részéről. A fennmaradt leletek alapján világos, hogy ezen halászó-vadászó népek nem tekinthetők a mai japánok közvetlen elődeinek. Az ún. yamato népesség, mely a Kr. u. III. század folyamán települt be Japánba, sokkal inkább tekinthető a mai japán népesség előfutárának. A yamato népesség Dél-Kínából és Koreából több hullámban érkezett Japánba, és a fém használatának ismeretét, valamint magas színvonalú rizstermesztési kultúrát hozott magával. A rizstermesztés évszázadokra a mezőgazdaság meghatározó ágazata maradt, ezért a komolyabb fejlesztések is itt valósultak meg: a Kr. utáni első évszázadok során megjelentek az első gátak és csatornák, amelyek a produktivitást lényegesen növelték. Az új technikát alkalmazó népesség a yayoi népesség volt, melynek antropológiai jellegzetességei már teljesen megegyeznek a mai japánokéval.

A világ főbb jogrendszerei

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 255 1

A jegyzet a nem nyugati jogi kultúrákkal, így a természeti népek, majd a zsidó, az iszlám, a hindu, a kínai, valamint a japán joggal ismerteti meg az Olvasót.

Hivatkozás: https://mersz.hu/jany-a-vilag-fobb-jogrendszerei//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave