Jany János

A világ főbb jogrendszerei

A nem nyugati jogi kultúrák


A Tokugawa-korszak joga

A harcos klánok fegyveres vetélkedéséből Tokugawa Ieyasu emelkedett ki, miután 1600-ban legyőzte valamennyi ellenfelét, az uralkodónak pedig nem maradt más választása, mint kinevezte sógunnak, ami a de facto hatalmi helyzet de iure legalizálása volt. Ezzel ismét megnyílt a lehetőség Japán egységes irányítása előtt a korábbi széttagoltság megszüntetése révén, melynek céljából Tokugawa Ieyasu kivégeztette valamennyi ellenfelét. Ennek ellenére a Tokugawa hatalom csak Japán területének egyharmadára terjedt ki közvetlenül, közvetett uralmukat vazallusaik révén valósították meg, akik között szétosztották megölt ellenfeleik elkobzott földjét.

A világ főbb jogrendszerei

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 255 1

A jegyzet a nem nyugati jogi kultúrákkal, így a természeti népek, majd a zsidó, az iszlám, a hindu, a kínai, valamint a japán joggal ismerteti meg az Olvasót.

Hivatkozás: https://mersz.hu/jany-a-vilag-fobb-jogrendszerei//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave