Jany János

A világ főbb jogrendszerei

A nem nyugati jogi kultúrák


A Meiji-reform

A Tokugawa-rendszer a XIX. század derekára összeomlott, ebben a belső ellentmondások mellett az izolációs politika játszotta a legfőbb szerpet, mivel Japán végletesen lemaradt azon gazdasági, technikai, társadalmi és politikai folyamatoktól és fejlődésektől, amelyek részben Ázsiában, nagyobbrészt azonban Európában és Amerikában végbementek (kapitalizmus, nemzetállam). A politikatörténet szintjén ez úgy zajlott, hogy a kormányzat végül 1854-ben aláírta az Egyesült Államokkal azt az egyenlőtlen szerződést, amit Millard Fillmore elnök követelt (s alátámasztására Matthew Perry kapitánnyal az élén hadihajót is küldött). Ezt több európai országgal kötött egyenlőtlen szerződés megkötése követte, ezeket a Tokugawák ellenzéke árulásnak bélyegezte. Ezt követően a rendszer rövid idő alatt, alapvetően tárgyalásos úton, polgárháború vagy forradalom nélkül átadta a hatalmat korábbi ellenzékének, vagyis nem történt más, mint elitváltás a korábbi uralkodó rétegen belül. A változásokat az akkor még csak 19 esztendős uralkodó, Meiji (Mutsuhito) teljes mellszélességgel támogatta.

A világ főbb jogrendszerei

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 255 1

A jegyzet a nem nyugati jogi kultúrákkal, így a természeti népek, majd a zsidó, az iszlám, a hindu, a kínai, valamint a japán joggal ismerteti meg az Olvasót.

Hivatkozás: https://mersz.hu/jany-a-vilag-fobb-jogrendszerei//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave