Jany János

A világ főbb jogrendszerei

A nem nyugati jogi kultúrák


A vallás szerepe

Japán ősi vallása a shintō („az istenek útja”), amely összekapcsolja az animista természetimádatot az ősök kultuszával és a politeizmussal. Az első japán uralkodók főpapok is voltak egy személyben, vagyis a vallás és a kormányzat összefonódott ebben a gondolati rendszerben. A régi japán szó a kormányzásra (matsurigoto) voltaképpen azt jelenti, hogy „akihez imádkozni kell”, és még ma is ugyanaz a szó jelenti a shintō szentélyt és az uralkodói palotát (miya). A shintō legfőbb istene Amaterasu Omikami, a Nap istennő, akinek késői leszármazója, Jimmu Tennō (isteni harcos) alapította a japán császárságot. Utódai legyőzték az ellenséges törzseket és egyesítették az országot. E mítosszal a shintō biztosította az uralkodóház legitimitását és ideológiai alapot nyújtott a különböző területek és azok lakosainak egységbe szervezéséhez. A shintō azonban nem nyújt sem etikát, sem metafizikai tanítást, kanonikus szövege éppúgy nincs, mint dogmatikája. Fákat, ligeteket, sziklákat és más természeti jelenségeket tisztelnek istenként (az istenek száma sem pontosan ismert, egyesek szerint nyolcmillió isten létezik), s a rítus adja e vallásosság legfőbb elemét.

A világ főbb jogrendszerei

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 255 1

A jegyzet a nem nyugati jogi kultúrákkal, így a természeti népek, majd a zsidó, az iszlám, a hindu, a kínai, valamint a japán joggal ismerteti meg az Olvasót.

Hivatkozás: https://mersz.hu/jany-a-vilag-fobb-jogrendszerei//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave