Jany János

A világ főbb jogrendszerei

A nem nyugati jogi kultúrák


Név- és fogalomtár

Cedūqīm: szaddúceusok, akik nevüket feltehetően Cādoq főpaptól eredeztetik, egy arisztokratikus, főként papokból, gazdag kereskedőkből álló, igen befolyásos csoport tagjai voltak. Teológiai és jogi tanításuk alapkérdésekben sem egyezett meg mindig a farizeusok doktrínáival. Tagadták a test feltámadását, a lélek halhatatlanságát és az angyalok létét. Jogfelfogásukra meglehetős szigorúság jellemző.

A világ főbb jogrendszerei

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 255 1

A jegyzet a nem nyugati jogi kultúrákkal, így a természeti népek, majd a zsidó, az iszlám, a hindu, a kínai, valamint a japán joggal ismerteti meg az Olvasót.

Hivatkozás: https://mersz.hu/jany-a-vilag-fobb-jogrendszerei//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave