Jany János

A világ főbb jogrendszerei

A nem nyugati jogi kultúrák


A bulszák

A bulszák Nyugat-Afrika lakói, a mai Ghána északi részén mezőgazdasági termelésből és azt kiegészítő állattenyésztésből élnek, számuk nem éri el a 100 000 főt. Akephalis társadalom, a vezetői feladatokat a családfők és az idősek látják el, akik élet és halál kérdésében is döntenek, különösen boszorkányok halálra ítélésében játszanak döntő szerpet. A vének jelentős társadalmi befolyása mögött a bulszák azon hite húzódik meg, hogy a világ egy egységes egész, a halottak és azok lelkei is jelen vannak, akik pedig számon kérik az élőkön, hogy tevékenységük és viselkedésük összhangban áll-e az ősök követelményeivel és elvárásaival. Mivel az ősökhöz a vének állnak a legközelebb, ők a leginkább alkalmasak arra, hogy az ősök szellemének követeléseit megismerjék és megfogalmazzák.

A világ főbb jogrendszerei

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 255 1

A jegyzet a nem nyugati jogi kultúrákkal, így a természeti népek, majd a zsidó, az iszlám, a hindu, a kínai, valamint a japán joggal ismerteti meg az Olvasót.

Hivatkozás: https://mersz.hu/jany-a-vilag-fobb-jogrendszerei//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave