Forró Orsolya

A magyar hangtan alapjai


Mássalhangzó-kiesés

Ahogy láttuk, a fonológiai jellegű mássalhangzó-kieséseket gyakran kíséri a szegmentumok bizonyos tulajdonságainak az előző magánhangzóra való „átruházása”. A hármas mássalhangzó-kapcsolatokból kieső mássalhangzók viszont „nem hagynak nyomot” maguk után: do/bdk/i → do[pk]i, mo/nddm/eg → mo[mː]eg, a/zth/iszem → a[st]iszem vagy a[s]iszem, me/ɾth/ogy → me[ɾɦ]ogy.85 Ez a jelenség nem kötelező, tehát „mássalhangzótörvénynek” semmiképpen sem nevezhető. Elsősorban a zárhangok esnek ki elsősorban gyakori szavakból vagy szókapcsolatokból. Vannak azonban olyan hármas mássalhangzó-kapcsolatok, amelyekben sohasem történhet mássalhangzó-kiesés, zárhangoké sem; ilyen például a templom és a kertváros.

A magyar hangtan alapjai

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 243 8

Ezt a jegyzetet elsősorban magyar BA és magyartanár szakos hallgatóknak szánjuk, bár számítunk gyakorló magyartanárok érdeklődésére is. A jegyzetben foglaltak alapját elsősorban a már általános iskolában is tanított magyar hangtani hagyomány képezi, azonban egyrészt jóval szélesebb anyagot ölel fel, másrészt sok tekintetben megkérdőjelezi ezt a hagyományt, mégpedig több okból és célból. Többet ad, hiszen a tanári munka alapjául szolgáló tankönyvekben szereplő tananyaghoz képest a tanárnak sokkal átfogóbb, alaposabb tudásra van szüksége ahhoz, hogy munkáját hatékonyan végezni tudja. És igyekszik felülírni a hagyományt, mivel az az utóbbi fél évszázadban megmerevedett, számos tekintetben teljesen idejétmúlttá vált nemcsak terminológiáját, de tartalmát, céljait, nyelvszemléletét illetően is.

A jegyzet remélhetőleg alkalmassá teszi a hallgatókat további hangtani tanulmányokra, azonban egyrészt az átlagos hallgatói igényeket követve, másrészt a magyar szakos képzés struktúráját szem előtt tartva megelégszünk a magyar nyelv legismertebb hangtani jelenségeinek bemutatásával, az elméleti háttér feltárását, valamint a jelenségek részletesebb, precízebb ismertetését pedig a (magyar szakos képzési struktúrából egyébként hiányzó) haladó hangtani kurzusokra bízzuk.

Hivatkozás: https://mersz.hu/forro-a-magyar-hangtan-alapjai//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave