Forró Orsolya

A magyar hangtan alapjai


A szóhangsúly

Nemcsak a hanglejtés nyelvi felhasználása, hanem a szóhangsúly helye alapján is két nagyobb csoportba sorolhatjuk a világ nyelveit. A kötött hangsúlyú nyelvekre az jellemző, hogy amennyiben a szó (egy szótagja) hangsúlyos, akkor annak helye általában valamelyik, pontosabban valahányadik meghatározott szótag. A magyarban és a szlovákban például az első,94 az olaszban és a lengyelben többnyire az utolsó előtti, míg a franciában az utolsó szótag hangsúlyos. A magyar különösen szigorú kötött hangsúlyú nyelvnek számít: nincsenek olyan szavaink, amelyekben nem az első szótagot hangsúlyoznánk, míg az olaszban például számos nem utolsó előtti szótagján hangsúlyos szó van pl. 'cinema, felici'tá, soli'tudine.

A magyar hangtan alapjai

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 243 8

Ezt a jegyzetet elsősorban magyar BA és magyartanár szakos hallgatóknak szánjuk, bár számítunk gyakorló magyartanárok érdeklődésére is. A jegyzetben foglaltak alapját elsősorban a már általános iskolában is tanított magyar hangtani hagyomány képezi, azonban egyrészt jóval szélesebb anyagot ölel fel, másrészt sok tekintetben megkérdőjelezi ezt a hagyományt, mégpedig több okból és célból. Többet ad, hiszen a tanári munka alapjául szolgáló tankönyvekben szereplő tananyaghoz képest a tanárnak sokkal átfogóbb, alaposabb tudásra van szüksége ahhoz, hogy munkáját hatékonyan végezni tudja. És igyekszik felülírni a hagyományt, mivel az az utóbbi fél évszázadban megmerevedett, számos tekintetben teljesen idejétmúlttá vált nemcsak terminológiáját, de tartalmát, céljait, nyelvszemléletét illetően is.

A jegyzet remélhetőleg alkalmassá teszi a hallgatókat további hangtani tanulmányokra, azonban egyrészt az átlagos hallgatói igényeket követve, másrészt a magyar szakos képzés struktúráját szem előtt tartva megelégszünk a magyar nyelv legismertebb hangtani jelenségeinek bemutatásával, az elméleti háttér feltárását, valamint a jelenségek részletesebb, precízebb ismertetését pedig a (magyar szakos képzési struktúrából egyébként hiányzó) haladó hangtani kurzusokra bízzuk.

Hivatkozás: https://mersz.hu/forro-a-magyar-hangtan-alapjai//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave