Forró Orsolya

A magyar hangtan alapjai


A hangok típusai

A hangforrások által keltett rezgések többfélék lehetnek. Ha a hangforrás szabályosan, ritmikusan mozog ide-oda, úgynevezett zenei hang keletkezik. Ilyenek a hangszerek által keltett hangok, de ilyenek a hangszalagjaink szabályos rezgése során keltett zöngés beszédhangok – pl. az [i] és [m] – is. A zenei hangok esetében mind a hangforrás mozgása, mind a közeg nyomásváltozása szabályos szinuszgörbével írható le. A hangforrás mozgása a középpontból indulva a teljes kitérésig, majd a középponton keresztül a másik irányba történő teljes kitérésig, aztán onnan vissza ciklikusan, periodikusan ismétlődik. A zenei hangok szerkezetét ennek következtében szabályos ismétlődés, periodicitás jellemzi.

A magyar hangtan alapjai

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 243 8

Ezt a jegyzetet elsősorban magyar BA és magyartanár szakos hallgatóknak szánjuk, bár számítunk gyakorló magyartanárok érdeklődésére is. A jegyzetben foglaltak alapját elsősorban a már általános iskolában is tanított magyar hangtani hagyomány képezi, azonban egyrészt jóval szélesebb anyagot ölel fel, másrészt sok tekintetben megkérdőjelezi ezt a hagyományt, mégpedig több okból és célból. Többet ad, hiszen a tanári munka alapjául szolgáló tankönyvekben szereplő tananyaghoz képest a tanárnak sokkal átfogóbb, alaposabb tudásra van szüksége ahhoz, hogy munkáját hatékonyan végezni tudja. És igyekszik felülírni a hagyományt, mivel az az utóbbi fél évszázadban megmerevedett, számos tekintetben teljesen idejétmúlttá vált nemcsak terminológiáját, de tartalmát, céljait, nyelvszemléletét illetően is.

A jegyzet remélhetőleg alkalmassá teszi a hallgatókat további hangtani tanulmányokra, azonban egyrészt az átlagos hallgatói igényeket követve, másrészt a magyar szakos képzés struktúráját szem előtt tartva megelégszünk a magyar nyelv legismertebb hangtani jelenségeinek bemutatásával, az elméleti háttér feltárását, valamint a jelenségek részletesebb, precízebb ismertetését pedig a (magyar szakos képzési struktúrából egyébként hiányzó) haladó hangtani kurzusokra bízzuk.

Hivatkozás: https://mersz.hu/forro-a-magyar-hangtan-alapjai//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave