Forró Orsolya

A magyar hangtan alapjai


Magánhangzócsoportok az időtartam szerint

A nyelvekben leggyakrabban az előbbiekben tárgyalt három szempont – a nyelv vízszintes és függőleges mozgása, valamint az ajakműködés – játszik szerepet a magánhangzó-fonémák megkülönböztetésében. A többi kontraszt – beleértve a magyarban disztinktív időtartamot – a nagyobb fonémarendszerek jellemzője; ha 14 fonémát csak az említett három szempont alapján különböztetnénk meg egymástól, viszonylag kis eltérések lennének a magánhangzók artikulációja között, ami nem lenne „kifizetődő” artikulációs és percepciós szempontból. Az időtartamnak a magyar magánhangzórendszer hét hosszú-rövid fonémapárjának meg- különböztetésében van szerepe: /u−uː y−yː i−iː o−oː ø−øː ε−eː ɔ−aː/. Ahogyan a szimbólumok használata is tükrözi, egyes párok nemcsak időtartamban, hanem más artikulációs tulajdonságokban is eltérnek: az /ε/ és az /eː/ zártságban, az /ɔ/ és az /aː/ pedig három szempontból, a zártságon kívül a nyelv vízszintes mozgását és az ajakműködést tekintve is.

A magyar hangtan alapjai

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 243 8

Ezt a jegyzetet elsősorban magyar BA és magyartanár szakos hallgatóknak szánjuk, bár számítunk gyakorló magyartanárok érdeklődésére is. A jegyzetben foglaltak alapját elsősorban a már általános iskolában is tanított magyar hangtani hagyomány képezi, azonban egyrészt jóval szélesebb anyagot ölel fel, másrészt sok tekintetben megkérdőjelezi ezt a hagyományt, mégpedig több okból és célból. Többet ad, hiszen a tanári munka alapjául szolgáló tankönyvekben szereplő tananyaghoz képest a tanárnak sokkal átfogóbb, alaposabb tudásra van szüksége ahhoz, hogy munkáját hatékonyan végezni tudja. És igyekszik felülírni a hagyományt, mivel az az utóbbi fél évszázadban megmerevedett, számos tekintetben teljesen idejétmúlttá vált nemcsak terminológiáját, de tartalmát, céljait, nyelvszemléletét illetően is.

A jegyzet remélhetőleg alkalmassá teszi a hallgatókat további hangtani tanulmányokra, azonban egyrészt az átlagos hallgatói igényeket követve, másrészt a magyar szakos képzés struktúráját szem előtt tartva megelégszünk a magyar nyelv legismertebb hangtani jelenségeinek bemutatásával, az elméleti háttér feltárását, valamint a jelenségek részletesebb, precízebb ismertetését pedig a (magyar szakos képzési struktúrából egyébként hiányzó) haladó hangtani kurzusokra bízzuk.

Hivatkozás: https://mersz.hu/forro-a-magyar-hangtan-alapjai//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave