Forró Orsolya

A magyar hangtan alapjai


A „páratlan” zöngétlen mássalhangzók

Zöngés pár nélküli zöngétlen fonémából a magyarban mindössze kettő van, a /h/ és a /t͜s/. Ezek közül a /h/ páratlansága a nyelvekben általánosnak mondható – ha arra gondolunk, hogy a zöngeképzés és a [h] hang képzése két különböző hangszalagállással történik, érthetőnek tűnik ez a szisztematikus hiány. A /h/ viselkedésének sajátosságai jórészt a [h] hang speciális képzésével függnek össze. Ennek során a gége – a magánhangzókhoz és a zöngés mássalhangzókhoz hasonlóan, a zöngétlen mássalhangzóktól eltérően – hangforrás: a h-állás elég szűk ahhoz, hogy hanghatás, súrlódási zörej keletkezzen. A [h]-t tehát, bár zöngétlen, a többi zöngétlen mássalhangzótól teljesen eltérő módon képezzük. Nemcsak a hangszalagok helyzete sajátos, hanem az is, hogy ejtésekor a szájüregben – a magánhangzókhoz hasonlóan(!), a zöngétlen mássalhangzóktól eltérően – nincs semmiféle akadály.

A magyar hangtan alapjai

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 243 8

Ezt a jegyzetet elsősorban magyar BA és magyartanár szakos hallgatóknak szánjuk, bár számítunk gyakorló magyartanárok érdeklődésére is. A jegyzetben foglaltak alapját elsősorban a már általános iskolában is tanított magyar hangtani hagyomány képezi, azonban egyrészt jóval szélesebb anyagot ölel fel, másrészt sok tekintetben megkérdőjelezi ezt a hagyományt, mégpedig több okból és célból. Többet ad, hiszen a tanári munka alapjául szolgáló tankönyvekben szereplő tananyaghoz képest a tanárnak sokkal átfogóbb, alaposabb tudásra van szüksége ahhoz, hogy munkáját hatékonyan végezni tudja. És igyekszik felülírni a hagyományt, mivel az az utóbbi fél évszázadban megmerevedett, számos tekintetben teljesen idejétmúlttá vált nemcsak terminológiáját, de tartalmát, céljait, nyelvszemléletét illetően is.

A jegyzet remélhetőleg alkalmassá teszi a hallgatókat további hangtani tanulmányokra, azonban egyrészt az átlagos hallgatói igényeket követve, másrészt a magyar szakos képzés struktúráját szem előtt tartva megelégszünk a magyar nyelv legismertebb hangtani jelenségeinek bemutatásával, az elméleti háttér feltárását, valamint a jelenségek részletesebb, precízebb ismertetését pedig a (magyar szakos képzési struktúrából egyébként hiányzó) haladó hangtani kurzusokra bízzuk.

Hivatkozás: https://mersz.hu/forro-a-magyar-hangtan-alapjai//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave