Nádori Gergely, Prievara Tibor

21. századi pedagógia


Az értékelés újragondolása

Az óravezetés és a tananyagok elkészítése, kiosztása mellett elkerülhetetlen a pedagógiai folyamat másik elemének, az értékelésnek az újragondolása is. A digitális tananyagok jelenléte önmagában képes arra, hogy a pedagógus különösebb megterhelés nélkül megvalósítsa a mennyiségi differenciálást. Aki gyorsabban halad, messzebbre jut, nem unatkozik – erre kiváló egy végtelen online feladattér. Nem lehet célunk azonban, hogy kizárólag automatizált folyamatokban gondolkodjunk, hiszen a differenciálás ennél sokkal többről szól. Segíthet, ha nem mérési pontokat tervezünk, hanem egy-egy időszak – például három hét vagy egy hónap – alatt próbálunk elérni előre meghatározott célokat. Ehhez kiválóan működő rendszer a gamification alapú pontrendszer, amely a tanulói autonómiát is hatékonyan támogathatja – feltéve, hogy a pontalapú értékeléshez valódi szabadság és szabad választás is társul. Erről részletes leírás az I/6. fejezetben olvasható.

21. századi pedagógia

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 102 8

Egyre többet hallunk a pedagógiai gyakorlat megváltoztatásának szükségességéről. Erről szól a Digitális Oktatási Stratégia, de a legújabb PISA felmérések eredményei is kiemelték valamilyen adaptív változás szükségességét. Megváltoztak a diákok, a későbbi megélhetéshez szükséges képességek, általában a tudásról alkotott képünk és annak produktív használatának képlete is. Ahhoz, hogy hatékonyabb lehessen a közoktatás, ezeket a fontos változásokat a pedagógiai tanulmányokban is hasznos (és talán szükséges) lenne megjeleníteni. A tanártovábbképzésben egyre nagyobb igény mutatkozik az ilyen témájú, ám erősen gyakorlati jellegű, kiadványok iránt (pl. A 21. századi tanár meglepő sikere 2015-ben). Az egyetemi tanárképzésben, illetve a tanártovábbképzési programokban a jelenleg használt tankönyvek, kézikönyvek tovább gondolása, kiegészítése, az új oktatási paradigmához szükségszerűen és organikusan kapcsolódó kiadványra komoly szükség és igény lenne.

Hivatkozás: https://mersz.hu/nadori-prievara-21-szazadi-pedagogia//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave