Nádori Gergely, Prievara Tibor

21. századi pedagógia


Óravázlatok kódolása – óralátogatások (óralátogatási megfigyelési lap)

Miután elfogadtuk, és a tantestület sikeresen elsajátította a SAMR és a 21. századi képességek elvrendszerét, a következő lépés ezeknek az átültetése a gyakorlatba. Érdemes hetente kijelölni egy-egy olyan órát, amelyen ezek alapján szerveződik a munka és a tanulás. Így egymás ötleteit, ezek gyakorlati megvalósítását is nyomon lehet követni. Nem lehet eléggé hangsúlyozni a közösség és egymás támogatásának fontosságát ezen a ponton. Óhatatlanul lesznek problémák, sikertelenebb órák, technikai akadályok – főként eleinte. Semmivel sem pótolható az a tapasztalat, amelyet mások óráin, kollégáink megoldásaiból szerezhetünk. Arról nem is beszélve, mennyire hasznos, ha láthatjuk, hogy másoknak is hozzánk hasonló gondokkal kell megküzdeniük.

21. századi pedagógia

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 102 8

Egyre többet hallunk a pedagógiai gyakorlat megváltoztatásának szükségességéről. Erről szól a Digitális Oktatási Stratégia, de a legújabb PISA felmérések eredményei is kiemelték valamilyen adaptív változás szükségességét. Megváltoztak a diákok, a későbbi megélhetéshez szükséges képességek, általában a tudásról alkotott képünk és annak produktív használatának képlete is. Ahhoz, hogy hatékonyabb lehessen a közoktatás, ezeket a fontos változásokat a pedagógiai tanulmányokban is hasznos (és talán szükséges) lenne megjeleníteni. A tanártovábbképzésben egyre nagyobb igény mutatkozik az ilyen témájú, ám erősen gyakorlati jellegű, kiadványok iránt (pl. A 21. századi tanár meglepő sikere 2015-ben). Az egyetemi tanárképzésben, illetve a tanártovábbképzési programokban a jelenleg használt tankönyvek, kézikönyvek tovább gondolása, kiegészítése, az új oktatási paradigmához szükségszerűen és organikusan kapcsolódó kiadványra komoly szükség és igény lenne.

Hivatkozás: https://mersz.hu/nadori-prievara-21-szazadi-pedagogia//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave