Prószéky Gábor, Váradi Tamás (szerk.)

Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXIV.

Nyelvtechnológiai kutatások


Az ismétlések viszonya további multimodális markerekkel

A 96 tekintet-együttállást megvizsgáltuk a gesztusmintázatok szempontjából is. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a személyközi kommunikációban milyen más modalitások játszanak még közre – a tekintet mellett – az elhangzott információadó tartalmas szavak hangsúlyos jellegének érzékeltetésében. Először a 24 esetet adó TM + TM tekintetmintázat-pár során észlelhető gesztusok vizsgálatainak eredményeit közöljük. Azokban az esetekben, amikor az interjúalany tekintete az ismétléstől kezdve az első tartalmas szóval bezárólag a partnertől eltérő irányba irányul, a kézi gesztusokat és a fejmozgást figyelve a következő kapcsolatokat detektáltuk: a kézi gesztusok és a fejmozgás (oldalra/előre irányuló fejbiccentés, bólogatás, fejrázás) önállóan, és együttesen is kísérhetik az ismétlést és az első tartalmas szót. Összesen 18 kézi gesztust és 9 fejmozgást azonosítottunk. Fejmozgást önállóan 2 esetben sikerült észlelnünk, kézi gesztikulációt pedig 11 esetben. Vagyis 7 esetben a két jelenség együttesen kísérte az ismétlést és az első tartalmas szót, és 5 esetben nem volt vizuálisan értékelhető mozgás (6. ábra).

Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXIV.

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018


A kiadvány regisztrációval szabadon elérhető.

A mai számítógépeken futó legtöbb alkalmazás találkozik az emberi nyelvek beszélt vagy írásos formájának valamelyikével: leveleink, híreink, könyveink, tudományos publikációink valamilyen emberi nyelven íródnak, és a gépek ezeket a szövegeket segítenek létrehozni, kijavítani, lefordítani vagy éppen keresni bennük. Ezeknek a tevékenységeknek a leírására a human language technologies elnevezést használja a nemzetközi szakirodalom. Magyarul ez a fogalom nyelvtechnológia néven vonult be a szakmai köztudatba. Az Általános Nyelvészeti Tanulmányok 24. kötete a nyelvtechnológia legújabb hazai kutatásait állítja a középpontba.

A tanulmányok reprezentatív áttekintést szándékoznak adni a magyar nyelvtechnológia jelenleg használt módszereiről és legújabb eredményeiről: a kötet a hazai gépi nyelvészet történetének áttekintésével indul, majd egy-egy írás foglalkozik a szóalaktan, a főnévi csoportok, a tulajdonnevek, a hatóköri relációk, a birtokos és a koreferenciális szerkezetek gépi kezelésével, az igék lexikai reprezentációjával és az analógiás tanulással. Felvillantjuk a modern nyelvtechnológiának a szociolingvisztikában, a metaforikus nyelvhasználat gépi kezelésében, az emberŚgép kommunikáció különféle vonatkozásainak vizsgálatában és a nyelvtörténeti kutatásban való felhasználását is. A kötetet egy a szorosan vett nyelvtechnológiával közvetlenül szomszédos terület, a hangzó anyagok gépi feldolgozásával és létrehozásával foglalkozó beszédtechnológia két kutatási összefoglalója zárja.

A pontosan ötven évvel ezelőtti első hazai számítógépes nyelvészeti konferencia egyik fontos szereplője s az azóta eltelt ötven év jelentős részében az Általános Nyelvészeti Tanulmányok sorozat egyik szerkesztője, Szépe György közvetlenül kötetünk megjelenése előtt hunyt el. Munkánkkal az ő emléke előtt is tisztelgünk.

Hivatkozás: https://mersz.hu/kenesei-proszeky-varadi-altalanos-nyelveszeti-tanulmanyok-xxiv//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave