Szekrényes András

A mechanika kísérleti módszerei


Stabilitási diagramok

A stabilitásszámításhoz fontos a jól megválasztott elemszám, illetve a megfelelő konvergencia érdekében a determináns megfelelő fokszáma. Az alábbiakban bemutatott számítások 8 db elem mellett 12-14-ed rendű determinánsok figyelembevétele mellett készültek. A modell peremfeltételei a 3.16. ábrának megfelelőek. A kapott stabilitási diagramok a 3.18/a, 3.19., 3.20. és 3.21/a ábrákon láthatók az a=120 mm hosszú delamináció (120/6-os rúd) és az első négy sajátfrekvencia esetén. A számítások a B függelékben bemutatott MAXIMA kóddal készültek. Az ábrákon a statikus stabilitási határ is ki van rajzolva. Látható, hogy a dinamikus stabilitási határ valamivel kisebb, mint a statikus. A diagramok azt mutatják, hogy ha az Fd erőamplitúdó meghaladja a kritikus értéket, akkor rezgés közben a delamináció kihajlik, azaz a rúd lokálisan instabillá válik (I). A második frekvenciával történő rezgéskor a dinamikus és statikus stabilitási határgörbe elmetszi egymást, azaz van olyan tartomány (η vastagsági arány), amikor a dinamikus stabilitási határ nagyobb, mint a statikus. A harmadik és negyedik frekvencia esetén (3.20/a és 3.21/a ábrák) hasonló az eredmény az első frekvenciánál kapotthoz.

A mechanika kísérleti módszerei

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2019

ISBN: 978 963 454 381 7

Ez a jegyzet a BME Gépészmérnöki Karán oktatott azonos című, mesterképzésen előadott tárgy tematikája alapján készült el, felhasználva az elmúlt tíz év oktatási tapasztalait. A jegyzet azok számára nyújt továbblépést, akik ismerik a szilárdságtan és a végeselem módszer alapjait. Bízom benne, hogy mind a mesterképzésre járó hallgatók, mind pedig az érdeklődő szakemberek hasznosítani tudják a jegyzetben leírtakat.

Hivatkozás: https://mersz.hu/szekrenyes-a-mechanika-kiserleti-modszerei//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave