Till Sára, Csizmadia Péter

Áramlástechnikai rendszerek


Jelmagyarázat

áramlási keresztmetszet
hullámterjedési sebesség
csatorna – vízmagasságtól függő – szélessége
Chézy-szám
átmérő
egyenértékű átmérő
folyadék fajhője
gáz állandó nyomáson vett fajhője
gáz állandó térfogaton vett fajhője
sebességváltozás
átlagos felületi egyenetlenség
rugalmassági modulus
csomóponti fogyasztás
Froude-szám
gravitációs térerősség
magasság; nyomásmagasság
veszteségmagasság
szállítómagasság
esés
átlagos felületi érdesség
nedvesített kerület
csőhossz
tömeg
tömegáram
tömegegységre vonatkoztatott fajlagos energia
Mach-szám
politropikus kitevő
Manning-féle állandó
nyomás
hőteljesítmény
hőmennyiség
térfogatáram
az anyag gázállandója
hidraulikai sugár
Reynolds-szám
fajlagos entrópia
esés (slope)
súrlódás miatti fajlagos nyomásesés (friction slope)
abszolút hőmérséklet
csővezeték főideje
hőfoklépcső
belső energia
áramlási átlagsebesség
térfogat
cső hossza menti koordináta
vízmagasság
kritikus vízmagasság
normál vízmagasság
geodetikus magasság
relaxációs tényező
kinetikus energia korrekciós tényezője
homokérdesség (relatív érdesség)
izentropikus kitevő
csősúrlódási tényező
dinamikai viszkozitás
kinematikai viszkozitás
a közeg sűrűsége
veszteségtényező
fojtási tényező
Jacobi-mátrix
egydimenziós
kétdimenziós
fűtőrendszer
hidraulikai rendszer
közönséges differenciálegyenlet
nyíltfelszínű áramlás, nyíltfelszín
Runge–Kutta-módszer

Áramlástechnikai rendszerek

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 551 4

Hivatkozás: https://mersz.hu/till-csizmadia-aramlastechnikai-rendszerek//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave