Till Sára, Csizmadia Péter

Áramlástechnikai rendszerek


fejezet. Tranziens jelenségek

Az eddig részletezett jelenségeket (nyomott üzemű hálózati modellezés, nyíltfelszínű áramlások, összenyomható közegek leírása és a fűtőrendszerek modellezése) időben állandó, stacionárius állapotban vizsgáltuk. Ez a fejezet egy rövid betekintést nyújt abba, hogy miért kell foglalkozni a kezdeti jelenségekkel és a tranziens üzemállapotokkal is. Ilyen például egy szivattyú indítása/leállítása, vagy egy tolózár hirtelen zárása HR-ben. Ezen jelenségek történhetnek szándékosan (üzemeltetés miatt) vagy egy nem várt esemény (áramszünet, üzemzavar) okán is. A témával számos szakirodalmi forrás foglalkozik, példaként említjük az alábbiakat [9], [1].

Áramlástechnikai rendszerek

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 551 4

Hivatkozás: https://mersz.hu/till-csizmadia-aramlastechnikai-rendszerek//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave