Szűts Zoltán

A digitális pedagógia elmélete


Augmentált valóságtér

Az új valóságmetaforák alfejezetben tárgyalt, az infokommunikációs technológia környezetébe beépülő augmentált valóság (augmented reality, AR) napjainkra már nem csupán a kommunikációelmélet, a médiatudomány, a szemiotika és a vizuális kommunikáció, hanem a pedagógia vizsgálati fókuszába is bekerült. A kiterjesztettvalóság-alapú technológia elterjedését napjainkban leginkább az a tény segíti, hogy a felhasználókat körülveszik, már beépültek a mindennapjaikba az eszközök, az okostelefonok, a tabletek és a játékkonzolok. Ezek az eszközök már széles sávú mobil internetelérésre képesek, olyan érzékelőkkel rendelkeznek, mint például a GPS, a giroszkóp és a kamera, emellett nagy felbontású kijelzőkkel felszereltek. Így már alkalmasak a kiterjesztett valóság technológiájának élményszerű konstruálására.

A digitális pedagógia elmélete

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 585 9

A kötet a digitalizáció és a hálózati lét természetéből fakadó pedagógiai kérdéseket az online kommunikáció és média kérdéseivel strukturális összefüggésben jeleníti meg. A mű célja a pedagógiai gyakorlattal szerves egészet alkotó elméleti keretrendszer megalkotása, amely közös nevelés-, illetve média- és kommunikációtudományi elveken alapszik.

Szűts Zoltán definíciója szerint a digitális pedagógia az osztálytermi vagy távoktatási módszertanok, gondolkodásmódok, szervezési folyamatok és munkaformák olyan egysége, amely infokommunikációs eszközökre, képernyőkre, adatbázisokra és digitális tartalmakra épül.

A szerző nem titkolt szándéka megtalálni az egyensúlyt a technooptimizmus és -pesszimizmus között, miközben lándzsát tör a tudatos digitálistechnológia-használat jól azonosítható előnyei mellett.

Hivatkozás: https://mersz.hu/szuts-a-digitalis-pedagogia-elmelete//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave