MeRSZ online
okoskönyvtár

Több száz tankönyv egy helyen.
Online. Bárhol. Bármikor.

Válts MeRSZ+ -ra!

Szűts Zoltán

A digitális pedagógia elmélete


A kötet szerkezete

A kötet hat fő fejezetből áll, azok pedig további alfejezetekre tagolódnak. A bevezető rész célja a feltételezések, az állítások és a kérdések bemutatása. A bevezetésnek az is feladata, hogy töprengéseinket és bizonytalanságainkat az olvasó elé tárja, a digitális világ ugyanis gyorsan változik. Ami a jelenben érvényes, néhány éven belül könnyen érvényét vesztheti. A második részben az információs társadalom pedagógiai diskurzusairól értekezünk. Tárgyaljuk mindazokat a megközelítéseket, amelyeket a digitális pedagógiának a tanítás és tanulás rendszerébe történő beágyazása során figyelembe kell vennünk. A harmadik részben mutatjuk be a transzformációt, amelynek hatására kialakult az információs társadalom és a digitális kultúra. Az infokommunikációs technológiák, az eszközök, a hálózatok és az interaktív tartalmak paradigmaváltó hatásai relevánsak a digitális pedagógia narratívájának elbeszélésében. A negyedik, egyben legnagyobb terjedelmű rész vizsgálja a digitális pedagógia jelenségét. A történeti részben általunk felvázolt narratíva célja annak bemutatása, hogyan léptek át a digitális eszközök, a hálózatok, az adathordozók és a tartalmak a szemléltetés és segédeszköz kategóriájából a folyamatosan jelen lévő infokommunikáció világába. Korábban már deklaráltuk, hogy szemléletünk online kommunikáció- és média-, illetve elméletcentrikus. Így az egyes technológiák megjelenését bemutató narratíva is az elméletalkotást szolgálja. Elképzelésünk szerint az 20. század végétől az online kommunikáció és média gyakorolta a legnagyobb hatást a neveléstudományra, és késztette evolúcióra a tanítás és tanulás rendszerét. A rövid történeti részben ezért végigkövetjük a számítógépek, a digitális tartalmak és a hálózatok megjelenését az oktatásban, a funkcionális előzményeket, valamint bemutatjuk a jelenben a produktivitás fennsíkját elért módszertanokat. Ezt követően az elméleti, gondolatkísérleteinket is tartalmazó részben kísérletet teszünk arra, hogy ötvözzük az információfeldolgozás forradalmait, a kulturális evolúció elméletét, az ember kognitív képességeinek fejlődéstörténetét, a mesterséges intelligencia és az emberi elme (tanulásának) kérdését, a világháló nem szándékolt következményeit, a másodlagos írásbeliséget, a hipertextekkel átszőtt bábeli könyvtárat, a képernyők és a gyorsuló idő kihívását. Így jutunk el végül az ötödik fejezetig, amely a korábban közölt ismeretek birtokában dekonstruálja és egységes elméleti keretbe helyezi a didaktikát. A fejezet kiemelten a megváltozott kommunikációs mintázatok és a digitális pedagógia kölcsönhatását vizsgálja, illetve az internetes kommunikáció és média jelenségeinek pedagógiai vetületét tárgyalja. Itt teszünk kísérletet az osztályterem és a tanári szerep kiterjesztési lehetőségeinek bemutatására is. A hatodik és egyben záró fejezet összefoglalja munkánk eredményeit, megrajzolja a digitális pedagógia elméleti keretét, és kitér legfontosabb építőelemeire.

A digitális pedagógia elmélete

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 585 9

A kötet a digitalizáció és a hálózati lét természetéből fakadó pedagógiai kérdéseket az online kommunikáció és média kérdéseivel strukturális összefüggésben jeleníti meg. A mű célja a pedagógiai gyakorlattal szerves egészet alkotó elméleti keretrendszer megalkotása, amely közös nevelés-, illetve média- és kommunikációtudományi elveken alapszik.

Szűts Zoltán definíciója szerint a digitális pedagógia az osztálytermi vagy távoktatási módszertanok, gondolkodásmódok, szervezési folyamatok és munkaformák olyan egysége, amely infokommunikációs eszközökre, képernyőkre, adatbázisokra és digitális tartalmakra épül.

A szerző nem titkolt szándéka megtalálni az egyensúlyt a technooptimizmus és -pesszimizmus között, miközben lándzsát tör a tudatos digitálistechnológia-használat jól azonosítható előnyei mellett.

Hivatkozás: https://mersz.hu/szuts-a-digitalis-pedagogia-elmelete//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave