Szűts Zoltán

A digitális pedagógia elmélete


Funkcionális előzmények és példák

A digitális pedagógia egyik módszertanát jelentő e-learning funkcionális előzményeként említhető távoktatás már a 19. század közepétől létezik. A digitális kor előtt is történtek kísérletek a tömegkommunikációs eszközök és a média oktatásba való bevonására, illetve a távolról történő oktatásra. A nyomtatott könyvekbe kihelyezett memória révén – a jelenséggel a következő fejezetekben részletesen is foglalkozunk – már lehetőség volt arra, hogy az oktatás kilépjen az iskola keretei közül, sőt fizikai vagy időbeli értelemben eltávolodjon a tanártól is. A könyvekhez hasonlóan valamennyi újonnan megjelenő médiumot és kommunikációs csatornát megjelenése után nem sokkal kísérleti jelleggel már alkalmazták a tanítás és a tanulás folyamatában. Ezek közül némelyik valós időben, rögzítés nélkül adott át ismereteket (rádió, televízió), míg a többiek a rögzítés elvén működtek, kezdetben levelezőlapok, hanglemezek, magnó- és videokazetták, majd végül CD, DVD és Blu-ray lemezek formájában.

A digitális pedagógia elmélete

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 585 9

A kötet a digitalizáció és a hálózati lét természetéből fakadó pedagógiai kérdéseket az online kommunikáció és média kérdéseivel strukturális összefüggésben jeleníti meg. A mű célja a pedagógiai gyakorlattal szerves egészet alkotó elméleti keretrendszer megalkotása, amely közös nevelés-, illetve média- és kommunikációtudományi elveken alapszik.

Szűts Zoltán definíciója szerint a digitális pedagógia az osztálytermi vagy távoktatási módszertanok, gondolkodásmódok, szervezési folyamatok és munkaformák olyan egysége, amely infokommunikációs eszközökre, képernyőkre, adatbázisokra és digitális tartalmakra épül.

A szerző nem titkolt szándéka megtalálni az egyensúlyt a technooptimizmus és -pesszimizmus között, miközben lándzsát tör a tudatos digitálistechnológia-használat jól azonosítható előnyei mellett.

Hivatkozás: https://mersz.hu/szuts-a-digitalis-pedagogia-elmelete//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave