Szűts Zoltán

A digitális pedagógia elmélete


Szabadon írható platformok

A szövegolvasás témájához szorosan kapcsolódik a képek értelmezésének folyamata. Figyelembe kell vennünk a tényt, hogy az online környezetben a szerző funkciója is átalakul, a tartalomtól távolivá válik. Ez tehát már a kollektív szerző korszaka. Különösen érvényes ez a közösségi média és a web 2.0 környezetére, ahol a mindennapi felhasználók játszanak domináns szerepet a tartalom létrehozásában: kiegészítik, kibővítik vagy éppen átírják az eredeti alkotást.

A digitális pedagógia elmélete

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 585 9

A kötet a digitalizáció és a hálózati lét természetéből fakadó pedagógiai kérdéseket az online kommunikáció és média kérdéseivel strukturális összefüggésben jeleníti meg. A mű célja a pedagógiai gyakorlattal szerves egészet alkotó elméleti keretrendszer megalkotása, amely közös nevelés-, illetve média- és kommunikációtudományi elveken alapszik.

Szűts Zoltán definíciója szerint a digitális pedagógia az osztálytermi vagy távoktatási módszertanok, gondolkodásmódok, szervezési folyamatok és munkaformák olyan egysége, amely infokommunikációs eszközökre, képernyőkre, adatbázisokra és digitális tartalmakra épül.

A szerző nem titkolt szándéka megtalálni az egyensúlyt a technooptimizmus és -pesszimizmus között, miközben lándzsát tör a tudatos digitálistechnológia-használat jól azonosítható előnyei mellett.

Hivatkozás: https://mersz.hu/szuts-a-digitalis-pedagogia-elmelete//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave