Köpeczi Bócz Edit

Az Állami Egyházügyi Hivatal tevékenysége


A KORSZERŰSÍTÉS ELSŐ SZAKASZA

„A szocialista társadalmi viszonyok és a pártunk egyházpolitikai célkitűzései lehetővé teszik és elősegítik egy olyan teológia kialakulását, amely elméletileg igazolja, alátámasztja az egyházaknak és hívőknek a haladó célok érdekében kifejtett tevékenységét, illetve erre mozgósítani igyekszik. Leegyszerűsítő, közhasználatú megjelöléssel ezt nevezzük »haladó teológiá«-nak. A szocialista társadalmi viszonyok között természetesen alapvetően megváltozik a teológia szerepe. A szocialista társadalom nem igényel a teológiától ideológiai alátámasztást. Ugyanakkor pártunk politikája számol azzal, hogy az állampolgárok egy része vallásos világnézetű és az egyházak nem elhanyagolható tényezőt jelentenek a társadalomban. Ezért arra törekszik, hogy a hívőket és egyházakat is bevonja a szocialista célok munkálásában. Az egyház és az állam viszonyát úgy alakítsa, hogy az egyházi tevékenység ne gátolja, hanem lehetőség szerint elősegítse a szocializmus építését.”1

Az Állami Egyházügyi Hivatal tevékenysége

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 685 6

A kötet a kommunista rendszer által létrehozott „állami hivatal" manipulatív és diktatórikus tevékenységét ismerteti. Megpróbál átfogó képet nyújtani a hivatal működéséről, szövevényes kapcsolatrendszeréről és az egyházak belső hitéletébe történő agresszív beavatkozásokról, bár az Állami Egyházügyi Hivatal több évtizedes működése alatt keletkezett iratanyagok teljes és átfogó vizsgálata, elemzése, még hosszú évekig eltart.

Bemutatja a hivatal létrehozásának előzményeit, az állam és az egyházak között megkötött egyezmények szövegét, megtalálhatók benne az akkor érvényben lévő jogi szabályozások, majd folyamatos durva megsértésük az állam részéről. Jegyzőkönyvek, dokumentumok árulkodnak az egyházi személyek megfigyeléseiről, ártatlan emberek meghurcolásáról.

A digitális kiadást a szerző az Állami Egyházügyi Hivatal nemzetközi tevékenysége c. fejezettel egészítette ki.

Hivatkozás: https://mersz.hu/kopeczi-az-allami-egyhazugyi-hivatal-tevekenysege//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave