Köpeczi Bócz Edit

Az Állami Egyházügyi Hivatal tevékenysége


Sötétség fiai

A rezidentúra tevékenységét éves munkatervek alapján határozták meg, amelyek tartalmazták a konkrét feladatokat és célokat. A rezidentura a III/I csoportfőnökség és a 4-es Osztály Vezetőjének irányítása alatt állt. Feladatait ők határozták meg, mivel „a központi osztály bizonyos feladatokat megfelelő fedés hiányában nem hajthat végre, és kutató tevékenységének a legalitás is határt szab. Az „SZT” állományú belső rezidentura feladata az, hogy ÁEH fedés segítségével bővítse a központi osztály kutatási területét és végezze el mindazokat a feladatokat, amelyet a hírszerzés legális pozícióból nem végezhet el. Az egyházak nemzetközi kapcsolatai szélesedésével, a nagy számú ki- és beutazások révén a hazai rezidentura is elvégezheti a külföldi legális rezidenturák feladatainak egy részét. A rezidentura tevékenységének főirányát a Vatikán és a protestáns világszervezetek ellen kell összpontosítani.”1

Az Állami Egyházügyi Hivatal tevékenysége

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 685 6

A kötet a kommunista rendszer által létrehozott „állami hivatal" manipulatív és diktatórikus tevékenységét ismerteti. Megpróbál átfogó képet nyújtani a hivatal működéséről, szövevényes kapcsolatrendszeréről és az egyházak belső hitéletébe történő agresszív beavatkozásokról, bár az Állami Egyházügyi Hivatal több évtizedes működése alatt keletkezett iratanyagok teljes és átfogó vizsgálata, elemzése, még hosszú évekig eltart.

Bemutatja a hivatal létrehozásának előzményeit, az állam és az egyházak között megkötött egyezmények szövegét, megtalálhatók benne az akkor érvényben lévő jogi szabályozások, majd folyamatos durva megsértésük az állam részéről. Jegyzőkönyvek, dokumentumok árulkodnak az egyházi személyek megfigyeléseiről, ártatlan emberek meghurcolásáról.

A digitális kiadást a szerző az Állami Egyházügyi Hivatal nemzetközi tevékenysége c. fejezettel egészítette ki.

Hivatkozás: https://mersz.hu/kopeczi-az-allami-egyhazugyi-hivatal-tevekenysege//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave