Stocker Lőrinc

Thermographia Budensis


Előszó

„…az ezer évek óta felbuzgó budai meleg források nagy kecsegtetésül szolgáltak arra, hogy a Duna folyásának épen ezen pontjában város keletkezzék. Bármennyi állandó patak nem tette volna ezt a szolgálatot. Ezek számtalan helyen találhatók, mig a hévvizek által a természet az első privilégiumot állitá ki Budapest számára, s szánta czivilizált népek megtelepedése helyéül” – fogalmazott Salamon Ferenc történész közel 150 évvel ezelőtt Budapest története című művében. A történetíró megállapítása helyénvaló lehet, hiszen ha belelapozunk a krónikákba, a budai hegyek vidékén élt emberek históriájában rendre megtaláljuk a hőforrásokról szóló feljegyzéseket.

Thermographia Budensis

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 734 1

Laurentius Stocker, Buda városának főorvosa 300 éve, 1721-ben jelentette meg latin nyelven a Thermographia Budensist (Budai hévíztan), mely az első, máig legteljesebb mű a budai hévizekről és gyógyfürdőkről. A könyv a kor tudományos színvonalán foglalja össze a budai hévizek hidrogeológiáját, fizikáját, kémiáját, biológiai hatásait és orvosi alkalmazását. Ez a kötet az eredeti, 1721-es kiadás facsimiléjét, 300 év után elkészült első magyar fordítását, a szerzőről és művéről készült tanulmányt tartalmazza Áder János köztársasági elnök úr előszavával.

Hivatkozás: https://mersz.hu/stocker-thermographia-budensis//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave