Asztalos Andrea

Az ének-zene tantárgyat tanító pedagógusok nézetei


1. táblázat

A próbakitöltők eloszlása lakhely, életkor, legmagasabb iskolai végzettség és ének-zene tanárként eltöltött gyakorlati évek alapján
próbakitöltők
lakhely
életkor (év)
legmagasabb iskolai végzettség
gyakorlati évek száma (év)
1. próbakitöltő
főváros
41
egyetem
19
2. próbakitöltő
főváros
30
egyetem
7
3. próbakitöltő
város
42
tanárképző főiskola
18
4. próbakitöltő
város
41
tanítóképző főiskola
14
5. próbakitöltő
megyeszékhely
42
tanárképző főiskola
20
6. próbakitöltő
megyeszékhely
35
tanítóképző főiskola
9
 

Az ének-zene tantárgyat tanító pedagógusok nézetei

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 746 4

Asztalos Andrea könyvének központi témája feltárni és sokrétűen vizsgálni az ének-zene tantárgyat tanító pedagógusok nézeteit és gyakorlati tapasztalatait az általános iskolai tanulók zenei képességeinek fejlesztési lehetőségeivel, a beénekléssel, a tanítással, a tanórai értékeléssel, a tanári kompetenciákkal és a szakmai fejlődéssel kapcsolatban. Eközben feltérképezi és részletesen bemutatja az ének-zene tantárgyat tanító pedagógusok nézetei és a pedagógusok képzettsége, tanítási gyakorlata közötti összefüggéseket. Néhány helyen összeveti az ének-zene tanárok nézeteit a TÁMOP „XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz” kiemelt projekt (TÁMOP-3.1.1-11/1–2012-0001) keretében 2013-ban megvalósult országos nagymintás pedagóguskutatás általános iskolai oktatóinak nézeteivel, gyakorlatával, ami a tanítással, értékeléssel, tanári kompetenciákkal és a folyamatos szakmai fejlődéssel kapcsolatos. A könyv a kutatási eredmények összefoglalásával, a következtetések levonásával és a további kutatási lehetőségek felvázolásával zárul.

Hivatkozás: https://mersz.hu/asztalos-az-enek-zene-tantargyat-tanito-pedagogusok-nezetei//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave