Asztalos Andrea

Az ének-zene tantárgyat tanító pedagógusok nézetei


A képesség fogalma

Nagy József (2003) szerint a képességfejlesztés eredményesebb megvalósulásához feltétlen tudnia kell a pedagógusnak, mi a képesség, és melyek a fejlesztendő képességek. A pedagógusok és a kutatók, fejlesztők egy része köznyelvi értelemben használja a képesség fogalmát, mely szerint a képesség „valamely teljesítményre, tevékenységre való testi-lelki adottság, alkalmasság. Hajlam, tehetség, erő” (Juhász és mtsai., 2006). Nagy József szerint a fenti definícióval az a probléma, hogy ennek alapján vagy mindenféle teljesítményhez, tevékenységhez tartozik megfelelő képesség, vagy más megközelítés szerint a képesség egy általában vett adottság, alkalmasság, tehát egy általános képesség létezik (Sternberg és Gardner, 1982; Spearman, 1973). Ennek értelmében vagy általánosságban beszélünk képességről, vagy a megnevezett képességek zűrzavaros halmazával szembesülhetünk (Nagy, 2003). Könyvemben a továbbiakban Nagy József értelmezésében használom a terminust, amelyet a következőkben mutatok be.

Az ének-zene tantárgyat tanító pedagógusok nézetei

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 746 4

Asztalos Andrea könyvének központi témája feltárni és sokrétűen vizsgálni az ének-zene tantárgyat tanító pedagógusok nézeteit és gyakorlati tapasztalatait az általános iskolai tanulók zenei képességeinek fejlesztési lehetőségeivel, a beénekléssel, a tanítással, a tanórai értékeléssel, a tanári kompetenciákkal és a szakmai fejlődéssel kapcsolatban. Eközben feltérképezi és részletesen bemutatja az ének-zene tantárgyat tanító pedagógusok nézetei és a pedagógusok képzettsége, tanítási gyakorlata közötti összefüggéseket. Néhány helyen összeveti az ének-zene tanárok nézeteit a TÁMOP „XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz” kiemelt projekt (TÁMOP-3.1.1-11/1–2012-0001) keretében 2013-ban megvalósult országos nagymintás pedagóguskutatás általános iskolai oktatóinak nézeteivel, gyakorlatával, ami a tanítással, értékeléssel, tanári kompetenciákkal és a folyamatos szakmai fejlődéssel kapcsolatos. A könyv a kutatási eredmények összefoglalásával, a következtetések levonásával és a további kutatási lehetőségek felvázolásával zárul.

Hivatkozás: https://mersz.hu/asztalos-az-enek-zene-tantargyat-tanito-pedagogusok-nezetei//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave