Asztalos Andrea

Az ének-zene tantárgyat tanító pedagógusok nézetei


A kompetencia fogalma

A kompetencia fogalma először a személyiség-lélektanban és a kognitív tudományokban terjedt el. Noam Chomsky (1981) írta le először a nyelvtanulást generatív szabályrendszer megtanulásaként, mely elmélet szerint nem egy-egy nyelvet tanulunk meg, hanem olyan nyelvi kompetenciára teszünk szert, amely által képesek vagyunk a nyelvi teljesítmények végtelen és előre nem látható sokaságát produkálni. Kompetenciafejlesztés során az a célunk, hogy cselekvőképessé tegyük a tanulókat egy olyan világban, amelyről nem tudjuk előre, milyen konkrét, specifikus cselekvéseket fog igényelni (Halász, 2006). A jövő nyitottsága, tehát a technológia, a kultúra és a társadalom alakulásának előre nem láthatósága következtében a tanulás felértékelődött, mely az élet egészét horizontálisan és vertikálisan átívelő emberi tevékenységgé vált, és többé nem azonosítható kizárólag az iskolai tanulással. A legfontosabb kompetenciánk a tanulásra, a tanulás megtanulására és a tanulás folyamatos fenntartására való képességünk. A kompetencia fogalma közvetlen és szoros kapcsolatban áll az egész életen át tartó tanulás fogalmával. (Halász, 2009).

Az ének-zene tantárgyat tanító pedagógusok nézetei

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 746 4

Asztalos Andrea könyvének központi témája feltárni és sokrétűen vizsgálni az ének-zene tantárgyat tanító pedagógusok nézeteit és gyakorlati tapasztalatait az általános iskolai tanulók zenei képességeinek fejlesztési lehetőségeivel, a beénekléssel, a tanítással, a tanórai értékeléssel, a tanári kompetenciákkal és a szakmai fejlődéssel kapcsolatban. Eközben feltérképezi és részletesen bemutatja az ének-zene tantárgyat tanító pedagógusok nézetei és a pedagógusok képzettsége, tanítási gyakorlata közötti összefüggéseket. Néhány helyen összeveti az ének-zene tanárok nézeteit a TÁMOP „XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz” kiemelt projekt (TÁMOP-3.1.1-11/1–2012-0001) keretében 2013-ban megvalósult országos nagymintás pedagóguskutatás általános iskolai oktatóinak nézeteivel, gyakorlatával, ami a tanítással, értékeléssel, tanári kompetenciákkal és a folyamatos szakmai fejlődéssel kapcsolatos. A könyv a kutatási eredmények összefoglalásával, a következtetések levonásával és a további kutatási lehetőségek felvázolásával zárul.

Hivatkozás: https://mersz.hu/asztalos-az-enek-zene-tantargyat-tanito-pedagogusok-nezetei//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave