Asztalos Andrea

Az ének-zene tantárgyat tanító pedagógusok nézetei


A Nemzeti Alaptantervek és az ének-zene kerettantervek

Új szakmai megoldásra tett kísérletet az 1995-ben elfogadott Nemzeti Alaptanterv és az ehhez kapcsolódó kerettantervek. A NAT pedagógiai koncepciójának új vonásai: a tantárgyak helyett műveltségi területek jelentek meg; meghatározott óraszámokat felváltotta a százalékos időarányok megjelölése, melyben az ének-zene órára fordítható időkeret radikálisan csökkent; közös kötelező tartalom helyett közös követelmények fogalmazódtak meg, és nem évfolyamokra, hanem nagyobb életkori szakaszokra fogalmazták meg a követelményeket. Ugyanakkor a NAT-nak pozitív hatásai is voltak, hiszen az ismeretcentrikussággal szemben megjelent a képességfejlesztő jelleg; a tantárgyon túli szemlélet, az integráló jelleg és a differenciált fejlesztés lehetősége.

Az ének-zene tantárgyat tanító pedagógusok nézetei

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 746 4

Asztalos Andrea könyvének központi témája feltárni és sokrétűen vizsgálni az ének-zene tantárgyat tanító pedagógusok nézeteit és gyakorlati tapasztalatait az általános iskolai tanulók zenei képességeinek fejlesztési lehetőségeivel, a beénekléssel, a tanítással, a tanórai értékeléssel, a tanári kompetenciákkal és a szakmai fejlődéssel kapcsolatban. Eközben feltérképezi és részletesen bemutatja az ének-zene tantárgyat tanító pedagógusok nézetei és a pedagógusok képzettsége, tanítási gyakorlata közötti összefüggéseket. Néhány helyen összeveti az ének-zene tanárok nézeteit a TÁMOP „XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz” kiemelt projekt (TÁMOP-3.1.1-11/1–2012-0001) keretében 2013-ban megvalósult országos nagymintás pedagóguskutatás általános iskolai oktatóinak nézeteivel, gyakorlatával, ami a tanítással, értékeléssel, tanári kompetenciákkal és a folyamatos szakmai fejlődéssel kapcsolatos. A könyv a kutatási eredmények összefoglalásával, a következtetések levonásával és a további kutatási lehetőségek felvázolásával zárul.

Hivatkozás: https://mersz.hu/asztalos-az-enek-zene-tantargyat-tanito-pedagogusok-nezetei//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave