Asztalos Andrea

Az ének-zene tantárgyat tanító pedagógusok nézetei


Zenei produkciós képességek

Produkciós képességen az alkotás képességét értjük. A zenei alkotási, produkciós képesség az improvizációban és a zeneszerzésben nyilvánulhat meg. A magyar általános iskolai ének-zenei nevelésben a zeneszerzés egyáltalán nem jelenik meg, míg az improvizáció is csak elvétve található meg az ének-zene órákon, elsősorban ott van nyoma az improvizációnak, ahol a Kokas-módszert ötvözik a Kodály-koncepciójával. Így ezzel a képességcsoporttal csupán érintőlegesen foglalkozom könyvemben, és kizárólag a dallam- és ritmusimprovizációt érintem. Ugyanakkor érdemes megemlíteni, hogy az improvizált éneklés már nagyon korán megjelenik a gyerekeknél, és kétéves korban az improvizált éneklésben jelenik meg először az egyenletes tempó (Oerter, 1971, idézi Turmezeyné, 2009), majd később ugyanígy a spontán improvizált éneklésben és ritmizálásban jelenik meg a harmadik és a negyedik féle hanghosszúság (Moog, 1968, idézi Bruhn, 1993).

Az ének-zene tantárgyat tanító pedagógusok nézetei

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 746 4

Asztalos Andrea könyvének központi témája feltárni és sokrétűen vizsgálni az ének-zene tantárgyat tanító pedagógusok nézeteit és gyakorlati tapasztalatait az általános iskolai tanulók zenei képességeinek fejlesztési lehetőségeivel, a beénekléssel, a tanítással, a tanórai értékeléssel, a tanári kompetenciákkal és a szakmai fejlődéssel kapcsolatban. Eközben feltérképezi és részletesen bemutatja az ének-zene tantárgyat tanító pedagógusok nézetei és a pedagógusok képzettsége, tanítási gyakorlata közötti összefüggéseket. Néhány helyen összeveti az ének-zene tanárok nézeteit a TÁMOP „XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz” kiemelt projekt (TÁMOP-3.1.1-11/1–2012-0001) keretében 2013-ban megvalósult országos nagymintás pedagóguskutatás általános iskolai oktatóinak nézeteivel, gyakorlatával, ami a tanítással, értékeléssel, tanári kompetenciákkal és a folyamatos szakmai fejlődéssel kapcsolatos. A könyv a kutatási eredmények összefoglalásával, a következtetések levonásával és a további kutatási lehetőségek felvázolásával zárul.

Hivatkozás: https://mersz.hu/asztalos-az-enek-zene-tantargyat-tanito-pedagogusok-nezetei//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave