Asztalos Andrea

Az ének-zene tantárgyat tanító pedagógusok nézetei


A pályakezdő pedagógusokra irányuló vizsgálatok

A pedagógus életpálya első 2-3 éve sajátos időszak egyrészt, mert ekkor szembesülnek a képzésből frissen kikerültek leginkább a gyakorlati nehézségekkel (Veenman, 1984), másrészt pedig ez a pályán maradásról való döntés időszaka is, hiszen alapvetően ekkor válik el, hogy a fiatal egész életére elköteleződik-e a katedra mellett, vagy inkább más területen keresi a boldogulást (Ulvik és mtsai, 2009; Ezer és mtasi, 2010; Rizza, 2011), illetve a minőségi szakmai munka megalapozása szempontjából is kiemelten fontosak ezek az évek. A nemzetközi szakirodalom alapján a kezdő tanárokra váró nehézségek több területen is jelentkeznek, melyek egy része a tanítással kapcsolatos szakmai-módszertani probléma, míg más részük inkább szervezeti-adminisztratív jellegű (Szivák, 2004). Más megközelítés szerint a pályakezdő pedagógusok alapvetően három területen igényelnek speciális támogatást: a) szaktárgyi, oktatási-nevelési kérdésekben, b) a saját tanári identitás erősítését célzó személyes, részben a nehézségek sikeres kezelését segítő problémák kezelésében, amelynek része az érzelmi támasz is, c) az integrálódás patronálására az iskolai és szakmai közösségekbe (Stéger, 2010). A tanárképzésben tudásanyaggal jól felvértezett, megfelelő kompetenciákkal rendelkező pályakezdő pedagógusok az intézményi és a szakmai pályaszocializáció révén egy többéves folyamat során válnak gyakorlott pedagógussá. A felkészítésnek a mentorrendszer mellett része a szakszerű támogatás és a pedagógusok hálózati tanulása (Imre és Imre, 2016), s a bevezető szakasz egyben az önreflektív, az önmagát állandóan fejleszteni kívánó tanári szemléletmód kialakulásának időszaka is (Falus, 2004; Stéger, 2010).

Az ének-zene tantárgyat tanító pedagógusok nézetei

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 746 4

Asztalos Andrea könyvének központi témája feltárni és sokrétűen vizsgálni az ének-zene tantárgyat tanító pedagógusok nézeteit és gyakorlati tapasztalatait az általános iskolai tanulók zenei képességeinek fejlesztési lehetőségeivel, a beénekléssel, a tanítással, a tanórai értékeléssel, a tanári kompetenciákkal és a szakmai fejlődéssel kapcsolatban. Eközben feltérképezi és részletesen bemutatja az ének-zene tantárgyat tanító pedagógusok nézetei és a pedagógusok képzettsége, tanítási gyakorlata közötti összefüggéseket. Néhány helyen összeveti az ének-zene tanárok nézeteit a TÁMOP „XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz” kiemelt projekt (TÁMOP-3.1.1-11/1–2012-0001) keretében 2013-ban megvalósult országos nagymintás pedagóguskutatás általános iskolai oktatóinak nézeteivel, gyakorlatával, ami a tanítással, értékeléssel, tanári kompetenciákkal és a folyamatos szakmai fejlődéssel kapcsolatos. A könyv a kutatási eredmények összefoglalásával, a következtetések levonásával és a további kutatási lehetőségek felvázolásával zárul.

Hivatkozás: https://mersz.hu/asztalos-az-enek-zene-tantargyat-tanito-pedagogusok-nezetei//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave