Asztalos Andrea

Az ének-zene tantárgyat tanító pedagógusok nézetei


Az ének-zene tantárgyat tanító pedagógusok körében végzett nézetkutatások területei, irányai

Korábbi kutatások eredményei alátámasztották, hogy a tanárok nézetei befolyásolják a tanári magatartást (Bernard, 2009; Datnow és Castellano, 2000). A tanárok nézetei hatással vannak a tanítási módszereikre, és következésképpen az eredményekre (Kennedy és Kennedy, 1996). A zeneoktatás kihívásairól, feladatairól, prioritásairól alkotott tanári nézetek hatással vannak a tanári attitűdökre és az iskolai tanítási gyakorlatukra (Russell-Bowie, 2009). Az általános iskola alsó tagozatán ének-zene tantárgyat tanító tanítók és az ének-zene szakos tanárok zenetanítással kapcsolatos nézeteinek kérdése a 2000-es évek elején a kutatások középpontjába került (Biasutti, 2010). A kutatók vizsgálták a leghatékonyabb módszerekről (Koutsoupidou, 2005; Persellin, 2003); a tanítás hatékonyságáról (Schmidt, 1998; Butler, 2001; Mills és Smith, 2003); a jó tanár jellemzőiről (Hamann, Baker és McAllister, 2000) alkotott tanári nézeteket; míg mások a zeneoktatási filozófiáról alkotott nézetek kutatására fókuszáltak (Austin és Reinhardt, 1999). Vizsgálták a zenélésben való sikeresség, illetve sikertelenség okait (Legette, 2002) és a zenetanárok sajátosságairól, illetve az egyéni különbségek jelentőségéről (Hewitt, 2005) alkotott nézeteket.

Az ének-zene tantárgyat tanító pedagógusok nézetei

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 746 4

Asztalos Andrea könyvének központi témája feltárni és sokrétűen vizsgálni az ének-zene tantárgyat tanító pedagógusok nézeteit és gyakorlati tapasztalatait az általános iskolai tanulók zenei képességeinek fejlesztési lehetőségeivel, a beénekléssel, a tanítással, a tanórai értékeléssel, a tanári kompetenciákkal és a szakmai fejlődéssel kapcsolatban. Eközben feltérképezi és részletesen bemutatja az ének-zene tantárgyat tanító pedagógusok nézetei és a pedagógusok képzettsége, tanítási gyakorlata közötti összefüggéseket. Néhány helyen összeveti az ének-zene tanárok nézeteit a TÁMOP „XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz” kiemelt projekt (TÁMOP-3.1.1-11/1–2012-0001) keretében 2013-ban megvalósult országos nagymintás pedagóguskutatás általános iskolai oktatóinak nézeteivel, gyakorlatával, ami a tanítással, értékeléssel, tanári kompetenciákkal és a folyamatos szakmai fejlődéssel kapcsolatos. A könyv a kutatási eredmények összefoglalásával, a következtetések levonásával és a további kutatási lehetőségek felvázolásával zárul.

Hivatkozás: https://mersz.hu/asztalos-az-enek-zene-tantargyat-tanito-pedagogusok-nezetei//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave